Archive: Juridik

Arvsrätt – Kan man bli arvlös?

Arvsrätten är en lagreglerad fördelning av tillgångar när någon avlider. Den svenska arvsrätten skiljer sig något från andra länder genom att en bröstarvinge alltid har rätt till en laglott.

Juridiska termer kan ibland verka föråldrade, och det gäller även inom arvsrätten. Laglott, bröstarvinge och arvslott är inte ord som används i vardagligt tal, men för dem som arbetar inom juridiken är det ett tydligt och begripligt språk.

Enligt de lagar som styr den svenska arvsrätten har man rätt att själv bestämma hur ens tillgångar ska fördelas efter ens död. Dock kan man aldrig testamenta bort bröstarvingars rätt till sin laglott. I filmer kan man höra om en far som utesluter ett av sina barn från testamentet och gör henom eller henne arvlös, men sådana situationer kan aldrig uppstå i Sverige.

Behandlas du felaktigt? Kontakta en jurist för hjälp med arvsrätten

Konflikter uppstår ofta vid fördelningen av ett arv. Man kan anse att den ena personen har fått något som är mer värdefullt eller har större emotionellt värde än den andra. Särkullbarn kan tycka att de har större rätt till en del av arvet, och en sambo kan bli av med sitt gemensamma hem.

Om man har några tvivel eller frågor är det bäst att kontakta en jurist eller advokat som är specialiserad inom arvsrätt. På så sätt får man hjälp av en kunnig och opartisk person som kan granska testamentet och fördelningen av tillgångarna.

Det är ingen idé att försöka lösa situationen på egen hand, då det ofta är starka känslor inblandade. Risken är att man bara skapar djupa konflikter som kan förstöra under många år framöver.

Bästa försvarsadvokat i Stockholm: Din ultimata räddning i domstolen

En försvarsadvokat i Stockholm är den bästa backupen du kan ha när ditt liv har hamnat på sned. Oavsett om du är oskyldig eller skyldig har du rätt till en pålitlig och professionell försvarsadvokat som kan föra din talan på bästa möjliga sätt.

Hitta stöd och expertis hos en försvarsadvokat i Stockholm

När allt känns som att det håller på att rasa samman och du befinner dig i en situation där du verkar vara ensam mot en hel armé som vill förstöra ditt liv, bör du vara medveten om att det finns hjälp att få. Kanske har du hamnat fel i livet, och brott kan ha begåtts. Det är viktigt att komma ihåg att du inte är en ond människa bara för att du har hamnat i den situationen. Du har fortfarande rätt till det bästa möjliga försvaret. Å andra sidan kanske du är oskyldigt anklagad och känner att allt och alla är e

mot dig. I båda fallen har du rätt till en försvarare! Du bör utnyttja dina rättigheter i ett demokratiskt land och inte stå ensam i stormen. Anlita en försvarsadvokat i Stockholm som är kunnig.

Få stöd och trygghet med en försvarsadvokat i Stockholm

Med en försvarsadvokat i Stockholm kan du vara trygg med att du får det bästa möjliga försvaret. Dessa advokater är väl insatta i olika typer av brott och vet exakt vilka argument som ska framföras i olika situationer. Du kan känna dig säker i vetskapen att du har någon på din sida i en så utsatt situation som förhör och rättegångar innebär. Välj någon som kan föra din talan på bästa möjliga sätt och som kan ge dig alla möjliga chanser att komma ur situationen utan skador. En försvarsadvokat i Stockholm finns där som stöd!

Se till att få stöd vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan vara psykiskt förödande för såväl föräldrarna som barnen som frågan handlar om. Ensam är inte stark – ta hjälp av sociala nätverk.

En vårdnadstvist är en tvist mellan två föräldrar om vem som ska ha vårdnaden om ett eller flera barn. Det kan röra boende, umgänge och beslutanderätt kring barnet eller barnen. Vårdnadstvister kan tyvärr vara skadliga för barnen och medföra psykologiska och känslomässiga problem. Dessutom innebär dessa tvister alltid en tid som är väldigt psykiskt krävande för båda föräldrarna.

Förutom den påverkan som en vårdnadstvist har på barnet eller barnen så kan den också påverka föräldrarnas sociala nätverk och i förlängningen även barnens kontaktnät. Det kan bli splittrat och kontakten mellan barnet och andra närstående vuxna blir reducerad. Det kan bli så att barnet berövas väldigt viktiga kontakter som det tidigare haft.

Det är viktigt med väl fungerande sociala nätverk vid vårdnadstvister

Om det finns risk för att en sådan situation uppstår är det därför viktigt att föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist tar hjälp. Det finns sociala stödnätverk för ensamstående föräldrar att vända sig till. Man måste också se till att även barnen kan få bevara kontakten med båda sina föräldrars familjer och vänner.

Online-forum för ärenden som gäller vårdnadstvister kan hjälpa föräldrar att få stöd, tips och råd om hur man kan hantera tvister på ett mer effektivt sätt. Detta kan också ge tillgång till information om liknande rättstvister, så att föräldrar kan lära sig mer om sina juridiska rättigheter.

Misstanke om våldtäkt

Våldtäkt är ett brott som har en hög straffskala. Men ändå är det många som inte vet exakt vad det är. Eller blir förvånade när de blir misstänkta för brottet.

Nej betyder nej. Det är ett uttryck som ofta används när det gäller sexuella övergrepp eller våldtäkt. Man menar att om den ena parten i ett samlag, eller en sexuellt jämförbar handling, säger nej så ska inget mer ske inom det området. Men det kan räknas som våldtäkt även om ena parten inte säger ett tydligt nej.

En våldtäkt är något som sker då en part inte gett sitt samtycke till samlag eller liknande. Därför räcker det egentligen att den ena parten inte säger ja eller visar noga att de är med på akten. Det är en viktig beskrivning som ofta används då det är ett offer i en nära relation eller annan beroendeställning, som blivit utsatt för en våldtäkt. Och kanske inte kunnat säga ordet nej.

Våldtäkt med olika strafflängd

Den som blivit anmäld som misstänkt för våldtäkt kan i vissa fall bli mycket förvånad över anklagelsen. Det kan bero på att den misstänkte trott att det var en sexuell akt som båda var med på. Eller att övergreppet har skett då båda parter, eller förövaren, varit kraftigt påverkade av alkohol eller droger.

Inom området våldtäkt finns det olika bedömningar. Från sexuellt övergrepp till grov våldtäkt och med en straffskala som sträcker sig ända upp till tio år. Därför är det mycket viktigt att inte ingå i någon sexuell handling utan att båda parter godkänt detta.

Advokat hjälper dig efter omhändertagande enligt LVU

Alla föräldrar och barn som hamnat i en situation där LVU är inblandad har rätt till advokat eller offentligt biträde. Du ska inte vara ensam i processen.

Alla som fått sina barn omhändertagna av socialtjänsten har rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en advokat. Man behöver inte betala för detta. Beslut om omhändertagande kommer omprövas var sjätte månad efter att barnet kommit till ett permanent familjehem eller behandlingshem.

Det är med andra ord inte “kört” bara för att barnen blivit omhändertagna. Alla beslut kan överklagas och omprövas. Det är dock viktigt att veta att chanserna för att ett beslut ska rivas upp är relativt små om inte situationen i familjen ändrats sedan beslutet. Ofta krävs en större förändring, särskilt om det har funnits missbruk och misshandel med i bilden.

LVU – överklaga beslut med hjälp av advokat

Det är viktigt att veta att socialtjänsten faktiskt har rätt att göra ett så kallat akut omhändertagande utan att invänta beslut i domstol. Detta görs när situationen bedöms vara mycket allvarlig för barnet. Ett sådant akut omhändertagande innebär dock inte att lagen “körs över” av socialnämnden. Det kommer fortfarande ske en grundlig utredning och tas beslut av domstol i ärendet enligt LVU:s alla regler.

En bra LVU-advokat kan hjälpa dig bedöma din situation, och se vilka möjligheter som finns för att driva ärendet vidare. Tack vare att både föräldrar och barn har rätt till juridisk hjälp i form av offentligt biträde, kommer ingen lämnas ensam i denna långa och ofta svåra process.

Brottsoffer far illa vid våldtäkt i Göteborg

Polis och juridisk hjälp de är de två instanserna man behöver hjälp av när det skett en våldtäkt i Göteborg. Som brottsoffer är man utsatt och behöver hjälp.

I de lugnaste vattnen går de fulaste fiskarna sägs det. Gäller det även vid våldtäkter kanske en del undrar. Svaret är nog ganska svårt att ge. Det finns de gärningsmän som bestämmer sig för att våldta en person. Andra gärningsmän får en snedtändning och gör det utan att tänka sig för.

Oavsett vilken typ av gärningsman det är så är brottet vidrigt. Det är vanligast att det är män som är gärningsmän. Man ska veta att det förekommer oftare än man tror att det är den omvända situationen. Det finns många situationer där kvinnor våldtagit män.

Anmäl alltid våldtäkt i Göteborg

Vem man än är som genomför en våldtäkt i Göteborg, ska man veta att det är större och större chanser att åka fast. Som brottsoffer både bör och ska man anmäla en våldtäkt till polisen. Hos polisen dokumenterar de på olika sätt brottsoffret för att få bevis när de ska sy in gärningsmannen.

Det kan vara fibrer från kläder, DNA-spår eller andra bevis som polisen kan använda. I en del fall kan även signalement vara något som offret kan delge väldigt väl. Tyvärr är det många våldtäkter som läggs ner av olika anledningar. Men det kan vara skönt som brottsoffer att veta att det ibland dyker upp bevis många år senare. Genom DNA har man kunnat fastställa våldtäkter flera år senare där gärningsmannen fått fängelse.

Vårdnadstvist för barnens skull

Det är tufft att separera när båda föräldrarna vill ha sina barn hos sig. Men ännu tuffare är det när man inte känner att man kan dela vårdnaden med den andra föräldern, av olika skäl.

När man talar om vårdnadstvister så talar man ofta om vad som gäller för föräldrarna och hur tufft det kan vara för en förälder. Men man talar inte lika ofta om hur vårdnadstvisten drabbar barnen, och hur det drabbar barnen om det inte blir en förändring i vårdnaden. För en vårdnadstvist kan ske för att en av föräldrarna inte känner att samarbetet fungerar så bra med den andra föräldern. Det kan även ske för att man bor så pass långt ifrån varandra att det är besvärligt att ha vårdnaden båda två. Men det finns även två ytterligheter som kan leda till en vårdnadstvist. Det är om barnen far illa av den ena föräldern och om den ena föräldern vill slippa ha kontakt med den andra, eller till och med straffa den på grund av exempelvis en otrohet.

Fokus på barnens bästa

Vid en separation tar man inte alltid hänsyn till barnens bästa. Det är sällan som någon förklarar en separation med att barnen for illa, utan det är oftast ett beslut som man tar gällande sin vuxna relation. Men vårdnaden kan man ändå begära för barnens bästa. Kanske har den andra föräldern något som gör att man inte känner att barnet är tryggt och har det bra med den förälderns beslut. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: vårdnadstvist.nu

Hitta en bra advokat

Att hamna i en tvist eller i ett brottmål är många gånger väldigt stressande. Att då ha en erfaren och kunnig advokat vid sin sida känns många gånger tryggt. Men hur hittar man en bra advokat?

Juridik är ett komplicerat ämne och det händer också att lagar förändras, uppdateras eller tillkommer. Detta ställer höga krav på en advokat som hela tiden måste hålla sig uppdaterad. Därför är de flesta advokater specialiserade på ett eller möjligtvis två rättsområden som exempelvis brottmål, tvistemål, familjerätt, affärsrätt, miljörätt etc. Det händer även att brottmålsadvokater är specialiserade inom sitt specifika rättsområde och då enbart arbetar med en viss typ av brottmål som exempelvis sexualbrott, narkotikabrott eller våldsbrott. Men det finns även familjerättsadvokater som exempelvis bara arbetar med vårdnadstvister eller skilsmässor. Ska man anlita en advokat ska man därför vända sig till någon som arbetar med just det rättsområde som man behöver hjälp med. Men det är tyvärr inte alla advokater som är lika bra och många rättsfall är komplicerade och kräver engagerade advokater. En brottmålsadvokat kan exempelvis behöva bedriva egna undersökningar och hitta vittnen. Medan en advokat i en vårdnadstvist måste vara väldigt lyhörd och förstående, då det ofta är mycket jobbiga känslor inblandade.

Finansiering av advokat

Erfarenhet och många timmar i rätten har ofta stor betydelse för hur skicklig en advokat är. Att välja en ung och nyutbildad advokat är därför oftast ingen bra idé. På de olika advokatbyråernas hemsidor kan man hitta information om deras advokater och hur länge de har varit verksamma. Även advokatsamfundet har information om olika advokater, deras specialområden och erfarenhet. Ett annat sätt att hitta en bra advokat kan vara att fråga vänner och familj om tips. Är det också någon som varnar och har dålig erfarenhet av en specifik advokat ska man givetvis även lyssna på det. En advokat tar betalt per timme men många gånger kan man få rättshjälp och det är då staten som betalat advokatens lön. Har man en hemförsäkring brukar det också i den finnas ett rättsskydd som man kan använda sig av för att finansiera advokatkostnaderna. Det första mötet med advokaten brukar inte kosta något och man får då beskriva sitt ärende och det man behöver hjälp med. Det händer att advokater tackar nej till uppdrag på grund av tidsbrist eller för att de inte tror att de kan göra ett tillräckligt bra arbete. Men då brukar de istället kunna rekommendera en kollega.

Anlita advokat vid bodelning

En bodelning mellan makar eller sambos innebär att man delar upp de gemensamma ägodelarna på hälften, mellan varandra. Ofta sker detta i samband med en separation eller skilsmässa.

Man kan också göra en bodelning under ett äktenskap, förutsatt att båda makarna är överens om detta. Det finns flera anledningar till att man vill göra en bodelning fast att man är gifta. Ibland görs det för att göra makar mer ekonomiskt jämställda, i andra fall som en gåva mellan makar.

Men det kan också vara för att förhindra att borgenärer kommer åt en skuldsatt makes eller makas tillgångar. En bodelning som sker under ett äktenskap är alltid frivillig och behöver inte göras enligt lag, till skillnad från en som görs vid en skilsmässa, separation eller dödsfall. Det är viktigt att komma ihåg att en bodelning alltid ska anmälas till skatteverket.

Finns det ett äktenskapsförord behöver man inte alltid göra en bodelning

En bodelning omfattas av en hel del lagar och regler och därför måste man många gånger anlita advokat vid bodelning, för att säkerställa att allt går rätt till. Juridik är ett omfattande och komplext ämne och den advokat man anlitar ska vara specialiserad på familjerätt och bodelning.

Det är bra om man så mycket som möjligt utan advokatens hjälp kan komma överens om hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas. I de fall det finns ett registrerat äktenskapsförord måste man först och främst ta hänsyn till det. Ibland kan ett äktenskapsförord innebära att man inte behöver göra en bodelning.

Back to Top