Nanoblogg.se

Flytta utomlands för en period

Många yngre personer – framförallt i mindre orter – känner sig dömda på förhand; det känner att deras liv redan är utstakade och tyvärr så visar detta sig gärna inte positivt. Förr, om man ser ett tiotal år tillbaka, så var detta scenario och denna känsla något som innebar att man efter avslutade studier började jobba på det lokala bruket eller i någon av affärerna som fanns i staden. Något som i sig kanske inte var det mest upphetsande – men som åtminstone innebar en trygg inkomst samt en plats i arbetslivet. Numera dock så finns det ett betydligt värre öde som väntar då en ung person gått ur gymnasiet i en mindre ort och detta i form av arbetslöshet. Det finns inga fabriker kvar, det finns inga affärer i samma omfattning och det här skapar naturligtvis stora problem.

Kort sagt – och detta gäller naturligtvis även i större städer – så är arbetslösheten bland yngre människor en källa till oro som vida överskrider andra problem som många pekar ut i Sverige. Det handlar här om att alla människor kanske inte kan- eller vill studera och läsa till akademiska yrken utan det handlar om att även de med andra färdigheter måste kunna få en chans att komma ut på arbetsmarknaden.

Tyvärr så är det så att man som ung i dagens Sverige i större mån måste vara beredd på att röra sig för att få en sådan möjlighet. Man kan inte räkna med att en mindre stad kan erbjuda de yrken som man vill ha och därför måste man också vara beredd på att flytta för att få in en fot. Denna flytt behöver dock definitivt inte ske till någon större stad och den behöver heller inte ske inom Sverige. Positivt i dagens läge är nämligen det faktum att världen ligger öppen, Europa har blivit mindre – tack vare EU – och att man därför har större valfrihet. Jobben finns – men man kanske måste söka ig utomlands för att få dem.

En flytt utomlands har dessutom väldigt positiva fördelar även om man bortser från de rent ekonomiska. För en ung människa kan en flytt innebära att man lär sig att ta det ansvar som krävs, att man får uppleva andra kulturer samt att man får en väldigt god merit att placera i ett CV; kort sagt – en flytt utomlands är något som man bär med sig under hela livet.

Norge är en bra start

Ser man till attraktiva länder för en utlandsflytt så är det framförallt ett land som sticker ut och som attraherar unga svenskar; Norge. Att flytta till Norge är en väldigt bra idé och där finns det yrken som passar alla, man kan lika gärna jobba med att rensa fisk i Narvik, köra truck på ett lager i Oslo eller stå i en butik i Stavanger – det behövs i det här moderna nybyggarlandet människor för alla yrken och områden. Dessutom så är det väldigt bra betalt – oavsett yrke – och även det faktum att vi svenskar har ett gott rykte i Norge talar även det till fördelarna. En utlandsflytt till vårt västra grannland är verkligen ingen dum idé för en ung människa som fastnat i en negativ spiral inom arbetslivet. Läs mer om utlandsflytt här: utlandsflytt.net.

Back to Top