Nanoblogg.se

Installation av laddstation i Stockholm

Är ni ett företag som vill sätta upp en laddstation på parkeringen i Stockholm? Ta då hjälp av en aktör som erbjuder en paketlösning där installation ingår.

En laddstation eller laddstolpar på företagsparkeringen är uppskattat både av anställda och av besökare. Då kan personalen bekvämt ladda sin elbil under arbetstid och behöver inte leta efter annan laddmöjlighet. En laddstation visar även på att man som företag ligger i framkant och även vill bidra till en bättre miljö.

Det behövs inte särskilt många laddstolpar för att täcka upp behovet då det sällan är alla som behöver ladda samtidigt. Beroende på laddstolpens placering kan en stolpe fungera som laddstation för fyra parkeringsrutor. Ska man installera en laddstation kan det vara bra att först undersöka hur stort behovet är på arbetsplatsen.

Anlita ett företag som även kan serva din laddstation

Är man ett företag som vill installera en laddstation i Stockholm på arbetsplatsen ska man ta hjälp av en erfaren aktör. Det kan vara bra att välja ett företag som även erbjuder service och reparationer av laddstationer eftersom man då kan få en paketlösning till ett förmånligt pris. Skulle det uppstå problem med laddstationen vet man även vem man ska kontakta.

Ett seriöst företag kommer alltid ut på ett kostnadsfritt besök i samband med en offertförfrågan.
Då går man igenom hur stort behovet är och var man bäst kan placera laddstationen eller laddstolparna. Det kan vara bra att tänka på att vid installation av laddstolpar krävs det en hel del markarbete eftersom man då måste dra nya elkablar.

Back to Top