Nanoblogg.se

OVK-besiktning Stockholm – en ren investering

Dags för en OVK-besiktning i Stockholm? De flesta fastighetsägare kommer någon gång att ställas inför detta faktum – liksom många villaägare samt ägare av olika byggnader. Ett nödvändigt ont? Varför måste man med givna intervaller säkerställa att något så ointressant som ventilationen håller en hög standard?

Av den enkla anledningen att just ventilationen spelar en extremt viktig roll i hur vi alla mår och hur vi presterar. Som fastighetsägare har du ett ansvar i detta: genom att boka in en OVK i Stockholm så säkerställer du att dina hyresgäster har en bra inomhusmiljö och en frisk, cirkulerande luft.

Vi har sedan börjat av 90-talet haft OVK-besiktning som ett krav i de flesta fastigheter och byggnader. OVK betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och det handlar om att man bokar in en tid där en extern och obunden kontrollant ser över hela ventilationssystemet. Som fastighetsägare ges du information om när det är dags för en OVK-besiktning i Stockholm och det är också ditt ansvar att boka in ett företag som sköter detta.

Fördelar med en OVK i Stockholm

Beroende på vilken typ av fastighet du äger – och vilket ventilationssystem som finns – så ser intervallerna annorlunda ut och varierar mellan var tredje och var sjätte år. Det handlar alltså inte om någon månatlig eller årlig kontroll – och det kostar heller inte mycket pengar.

Däremot så kan en OVK-besiktning i Stockholm de facto spara pengar åt dig. En del i sådan handlar nämligen om att effektivisera och optimera ett ventilationssystem och få det att – utan att det påverkar inomhusmiljön negativt – dra mindre energi. Vilket alltså konkret kan leda till lägre kostnader för dig.

När en OVK-besiktning är genomförd så meddelas berörda myndigheter och du som fastighetsägare ges ett godkännande som ska hängas väl synligt i fastigheten och exempelvis då lämpligen på anslagstavlan vid entrén. Skulle någonting finnas att anmärka på så får du en viss tid på dig att korrigera detta. I många fall kan den firma du anlitat sköta den biten åt dig, vilket är en bra idé då de redan vet vad som måste göras och kan svagheterna i ditt ventilationssystem.

Back to Top