Nanoblogg.se

Systematiskt brandskyddsarbete räddar liv

En av de viktigaste frågorna för organisationer i Sverige handlar om systematiskt brandskyddsarbete. Det är lag på att man som organisation – oavsett storlek – ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete inom den egna verksamheten och där det dels handlar om att klargöra vem som ansvarar för vad – fastighetsägaren, nyttjanderättshavaren och entreprenören – och dels också kring hur man kan agera för att förhindra en brand, men även hur man agerar om en sådan inträffar.

Det händer aldrig oss. Det kommer aldrig att börja brinna i mitt hem, på mitt jobb, i barnens skola och så vidare. Men, trots att vi hela tiden lutar oss mot denna trygghet så händer det olyckor. Ett elfel kan leda till en brand. En torktumlare som överhettas kan börja brinna. En spotlight som sitter direkt i en regel kan skapa överhettning med en brand som följd.

Kort sagt: det finns alltid risker och genom systematiskt brandskyddsarbete kan dessa risker dels minimeras – men där man även, genom information och genom sunda rutiner, kan veta exakt hur man agerar i ett skarpt läge.

Du som VD har ansvaret

Har ni skapat en SBA och ett rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete inom ert företag? Ett bra första steg är att anlita en extern partner verksam inom brandskydd som kan hjälpa er att ta fram en plan för ert arbete med systematiskt brandskyddsarbete.

Det är VDn – eller motsvarande högre befattning – på företaget som bär ansvaret för brandskyddet och den är också denne som utser en person som fungerar som brandskyddsansvarig. Denne kan i sin tur utse en brandskyddskontrollant – eller agera som en sådan själv – som har som uppgift i att kontrollera exempelvis brandlarm, nödutgångar och övriga detaljer som finns nedskrivna i en checklista. Detta är en viktig uppgift: upptäcks fel så kan dessa åtgärdas och man kan, genom detta, också förhindra bränder.

Rutiner som räddar liv

Systematiskt brandskyddsarbete handlar även om att skapa rutiner i händelse av en faktiskt brand. Var samlas vi, hur tar vi oss ut, hur kontaktar vi räddningstjänsten – och vem tar emot dem? – och hur säkerställer vi dels en evakuering och dels att alla lokaler verkligen är tomma?

Det handlar om ett arbete som kan kännas ganska löjligt då man väl tränar på det – tänk en klassisk brandövning på skolan – men det handlar också om att hamra in rutiner som sätter sig i ryggmärgen. Att agera på rätt sätt och instinktivt kan rädda liv. Både ditt och dina kollegors. Läs mer om SBA här : merbrandskydd.se/brandskyddsarbete.

Back to Top