Nanoblogg.se

Välj rätt arbetsbänk

I skuggan av den pandemi som lamslagit världen har folk numera börjat återgå till det mer normala livet. Vilket innebär att man återigen börjat infinna sig på en fast kontorsplats snarare än att arbeta hemifrån. Det som många märkt av som en följd av år av att arbeta från det egna hemmet är vikten av rätt arbetsbänk.

Har du ont i axlarna, känner du smärta i armbågen eller känner att det exempelvis ilar i underarmen efter en dags arbete? I så fall kan detta förmodligen också härledas till att den arbetsbänk du använder inte är anpassad för dig och de arbetsuppgifter du utför. Det är också tankar att ta med sig till det ordinarie jobbet.

Skapa en sund arbetsmiljö

För, idag ser man att problemen med rätt ergonomi och rätt arbetsredskap inte enbart är exkluderat till hemmen. Tvärtom: många arbetsgivare fuskar i denna fråga och erbjuder sina anställda sämre verktyg än vad man har rätt att kräva. Det handlar om arbetsmiljö och det handlar till syvende och sist om vilken prestation man levererar.

Det ligger på arbetsgivarens bord att erbjuda rätt arbetsmiljö och följa det som står skrivet i arbetsmiljölagen. Problemet är att arbetsbänkar sällan hamnar i blickfånget gällande detta. Dels som en följd av att få är medvetna om att ett stillasittande jobb i en felaktig position sliter enormt mycket på kroppen – dels som en följd av att många heller inte vet vilka krav man har rätt att ställa. Och – detta gäller även vid hemarbete.

Rätt arbetsbänkar på hemmakontor

Det man kan se idag är att många företag uppmuntrar hemarbete – och att många anställda föredrar detta. Genom att erbjuda den friheten kan man spara in pengar på dyra kontorshyror och den anställde kan dessutom spara in både kraft och pengar på att slippa pendla.

Vi lever i en digital tid då många jobb kan skötas oavsett var man sitter och där man ändå kan kommunicera med kollegor och kunder. Det är bra, men det kommer också med vissa reservationer just gällande arbetsmiljön.

Hur ser det ut på ditt hemmakontor? Du kan med fördel ta upp frågan om en ny arbetsbänk med din chef. Chansen är stor att det ligger på dennes bord att se till att du får en ny arbetsbänk om din gamla inte håller måttet. Du ska ges rätt förutsättningar till ett bra jobb – även om du sitter i ditt eget hem.

Back to Top