Archive: March, 2017

42

Något viskar bakom kökets dörr.

41

En kall vind i natten, trots stängda dörrar.

40

Ilar längs ryggmärgen.

39

En sällsam känsla sprider sig från tårna.

38

Strömmen går och rummet blir dunkelt.

Back to Top