Archive: Utbildning

Språkutbildning ger möjligheter

Att lära sig språk öppnar upp möjligheter på arbetsmarknaden. Idag finns bra språkutbildning för att kunna ta nästa steg inom företaget och stiga i graderna.

Katarina hade arbetat som lokalvårdare på callcenterföretaget under ett års tid och blivit en mycket uppskattad arbetskamrat. När hon kom hade han ett mycket begränsat ordförråd när det kom till det svenska språket men hon snappade upp kunskap snabbt och chefen märkte snart att hon var otroligt duktig.

Förutom det var hon nyfiken på vad de andra arbetade med och hade flera gånger uttryckt att hon skulle vilja jobba med att hjälpa kunderna. Bara hon lärt sig språket. Men även att hon själv trodde att det bara var en dröm. Men det var tydligt att hon skulle göra allt för att få den möjligheten i framtiden.

När chefen hade bett henne komma till kontoret hade hon sett oroad ut då hon förväntade sig att hon gjort något fel. När hon väl hört att chefen ville ge henne en svenskakurs som ett led i att komma närmare en kontorstjänst kunde hon knappt tro sina öron. Genast tackade hon ja och blev lovad att få detaljer om tid och datum senare.

Språkutbildning gav fortsatta möjligheter

Ett par veckor senare började den svenskakurs hon blev lovad. Glatt satte hon igång och genast kunde de alla märka att hon blev tryggare i sitt nya språk och uttryckte sig på ett språkligt mer korrekt sätt. Det företag de anlitat hade verkligen gjort sitt jobb ordentligt och hon fick fortsätta att lära sig ytterligare.

Det var med stor glädje som chefen under hösten kunde erbjuda henne ännu en kurs. Denna gång inte i svenska utan en kurs i det system som de jobbade i när de hjälpte sina kunder. Genom att gå den skulle hon få möjligheten till provanställning som telesalesoperatör. Något hon inte trott att hon någonsin skulle få göra.

Så bara sex veckor senare satte Katarina på sig ett headset och tryckte på knappen för sitt första inkommande samtal. Hon svarade med endast en liten brytning och samtalet gick galant. Efteråt var hon överväldigad över vad som hade hänt. Första gången fick hon ta de samtal hon kände sig bekväm med för att senare öka antalet kunder hon hjälpte.

Back to Top