Nanoblogg.se

Advokat hjälper dig efter omhändertagande enligt LVU

Alla föräldrar och barn som hamnat i en situation där LVU är inblandad har rätt till advokat eller offentligt biträde. Du ska inte vara ensam i processen.

Alla som fått sina barn omhändertagna av socialtjänsten har rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en advokat. Man behöver inte betala för detta. Beslut om omhändertagande kommer omprövas var sjätte månad efter att barnet kommit till ett permanent familjehem eller behandlingshem.

Det är med andra ord inte “kört” bara för att barnen blivit omhändertagna. Alla beslut kan överklagas och omprövas. Det är dock viktigt att veta att chanserna för att ett beslut ska rivas upp är relativt små om inte situationen i familjen ändrats sedan beslutet. Ofta krävs en större förändring, särskilt om det har funnits missbruk och misshandel med i bilden.

LVU – överklaga beslut med hjälp av advokat

Det är viktigt att veta att socialtjänsten faktiskt har rätt att göra ett så kallat akut omhändertagande utan att invänta beslut i domstol. Detta görs när situationen bedöms vara mycket allvarlig för barnet. Ett sådant akut omhändertagande innebär dock inte att lagen “körs över” av socialnämnden. Det kommer fortfarande ske en grundlig utredning och tas beslut av domstol i ärendet enligt LVU:s alla regler.

En bra LVU-advokat kan hjälpa dig bedöma din situation, och se vilka möjligheter som finns för att driva ärendet vidare. Tack vare att både föräldrar och barn har rätt till juridisk hjälp i form av offentligt biträde, kommer ingen lämnas ensam i denna långa och ofta svåra process.

Back to Top