Nanoblogg.se

Brandskyddsmålning kan rädda liv

Att agera preventivt i det egna brandskyddet gör att man också ger sig själv bättre chanser att överleva om en brand plötsligt skulle bryta ut. För dig som privatperson kan ett brandskydd handla om att ha brandvarnare i olika rum, att ha en – eller flera – släckare samt att ha exempelvis en brandfilt tillgänglig att använda i hemmet.

Bor du i en lägenhet så är exempelvis en säkerhetsdörr en investering sett till att en sådan stänger ute både rök och eld om det skulle börja brinna i fastigheten. I samband med bränder så räknas varje minut och varje sekund kan vara direkt avgörande kring hur räddningsarbetet fortlöper.

En detalj som visat sig göra en enorm skillnad i detta handlar om en brandskyddsmålning. En brandskyddsmålning innebär att man anlitar ett företag verksamt inom brandskydd och där dessa sedan – beroende på material och ytans storlek – sedan applicerar en ny färg över den befintliga.

Ett skyddande skumlager bildas

Det fina med en brandskyddsmålning är att den i händelse av en brand börjar förvandlas till ett skum. Detta skum blir sedan ett skydd mot det underliggande materialet – hela konstruktionen i slutändan – och elden kan inte ta sig igenom lagret.

Det håller inte för evigt, men det ger väldigt många minuter att agera i samband med att man ska evakuera från en brinnande byggnad. Dessutom så visar sig ofta en brandskyddsmålning förhindra att branden sprider sig – den kan isoleras till ett enda område. Vilket naturligtvis kan rädda både liv och en massa ekonomiska värden.

Ta professionell hjälp

Brandskyddsmålning för alla typer av byggnader är möjlig, men här handlar det – återigen – om att jobbet måste utföras av proffs. Ser man till exempel där lekmän applicerat färgen så har det ofta handlat om missberäkningar kring hur mycket färg som ska användas. Den vanliga färgen och färgen för brandskydd tar ut varandra och det skydd man tänkt sig få blir i slutändan minimalt.

En brandskyddsmålning är väldigt effektiv, men den förutsätter också rätt mängd utifrån vilket ytskikt som ska målas och hur pass stor yta det handlar om. Därför bör man alltid anlita proffs.

Back to Top