Archive: Okategoriserade

43

Något som bara du kan höra.

42

Något viskar bakom kökets dörr.

41

En kall vind i natten, trots stängda dörrar.

40

Ilar längs ryggmärgen.

39

En sällsam känsla sprider sig från tårna.

38

Strömmen går och rummet blir dunkelt.

37

Varje natt.

36

Varje dag.

35

Smärta.

34

Slita.

Back to Top