Nanoblogg.se

Kommunikativt ledarskap ger en bättre arbetsplats

Chefer som pekar med hela handen, som höjer rösten och som aldrig har fel finns det gott om. Det finns emellertid ganska få sådana som verkligen lyckas fullt ut och det finns definitivt väldigt få som lyckas med att skapa en positivt, framåtskridande arbetsmiljö där folk älskar att gå till jobbet.

Den moderna chefen ser sina anställda som sin största tillgång och vet vikten av att behandla alla rättvist och schysst. Genom ett mer kommunikativt ledarskap så når man en arbetsplats där alla trivs, alla är med och bidrar – och där man också ser att kompetensen stannar kvar och personalomsättningen minskar.

Ett kommunikativt ledarskap handlar om mycket om att lyssna och om att våga ta in idéer och tankar från de anställda. Det handlar även om att våga fatta egna beslut och att vara den som leder skutan. Där måste man hitta en balans. I vissa fall kan det nämligen bli så att en chef som hänger sig mer åt mjuka värden blir överkörd: de anställda tappar respekten och de kör på i ett eget race snarare än att sträva mot samma mål. Man behöver riktning – men man behöver inte få denna utstakad genom hot, genom hårda ord eller genom att manipuleras genom en massa härskartekniker.

Lär dig att leda på rätt sätt

Som anställd vill – och ska! – man vara involverad, bekräftad och känna att man hela tiden är med och gör skillnad. Vissa har detta naturligt: en del chefer är, som man vackert säger, födda till ledare och för den faller det sig mer naturligt att vara inkluderande i sina chefsroller. För andra så handlar det om att man måste lära sig och om att få verktygen för ett mer kommunikativt ledarskap.

Vilket det också går att få. Idag anordnas kurser i kommunikativt ledarskap och vid dessa så får man dels de verktyg vi nämnde, men dels även praktiskt träning på hur man kommunicerar, hur man behandlar anställda och på hur man kan ta sitt företag till nästa nivå enbart genom att ändra sitt sätt att uttrycka sig på. Det handlar inte om att hålla stora, långa brandtal – det handlar om att lyssna, om att säga rätt ord och om att se personalen – dagligen – som den största tillgången. Har du ett kommunikativt ledarskap?

Back to Top