Nanoblogg.se

Misstanke om våldtäkt

Våldtäkt är ett brott som har en hög straffskala. Men ändå är det många som inte vet exakt vad det är. Eller blir förvånade när de blir misstänkta för brottet.

Nej betyder nej. Det är ett uttryck som ofta används när det gäller sexuella övergrepp eller våldtäkt. Man menar att om den ena parten i ett samlag, eller en sexuellt jämförbar handling, säger nej så ska inget mer ske inom det området. Men det kan räknas som våldtäkt även om ena parten inte säger ett tydligt nej.

En våldtäkt är något som sker då en part inte gett sitt samtycke till samlag eller liknande. Därför räcker det egentligen att den ena parten inte säger ja eller visar noga att de är med på akten. Det är en viktig beskrivning som ofta används då det är ett offer i en nära relation eller annan beroendeställning, som blivit utsatt för en våldtäkt. Och kanske inte kunnat säga ordet nej.

Våldtäkt med olika strafflängd

Den som blivit anmäld som misstänkt för våldtäkt kan i vissa fall bli mycket förvånad över anklagelsen. Det kan bero på att den misstänkte trott att det var en sexuell akt som båda var med på. Eller att övergreppet har skett då båda parter, eller förövaren, varit kraftigt påverkade av alkohol eller droger.

Inom området våldtäkt finns det olika bedömningar. Från sexuellt övergrepp till grov våldtäkt och med en straffskala som sträcker sig ända upp till tio år. Därför är det mycket viktigt att inte ingå i någon sexuell handling utan att båda parter godkänt detta.

Back to Top