Nanoblogg.se

OVK besiktning för hälsans skull

När man startade med OVK besiktning var det för att man upptäckt stora risker gällande fastigheters skick och hälsan hos de personer som vistades där.

Det är lätt att förstå att människan blev väldigt glad när man hittade material och teknik som gjorde att man kunde få helt täta hus. För ända sedan man bodde i grottor hade man haft problem med drag och det stora behovet som fanns av att värma upp bostäderna. Nu såg man plötsligt en modern tid framför sig där allting såg annorlunda ut.

Men tyvärr var det en glädje som efter några år förbyttes mot negativa känslor. För det visade sig att om man har helt täta hus så uppstår det snart mögel och fuktskador, och de som vistas i byggnaden blir sjuka. Därför arbetade man sig fram till en lösning som heter ventilation och en kontrollfunktion som heter OVK besiktning.

OVK besiktning görs på rutin

En OVK besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är något som man idag utför på större byggnader. Det handlar om att ta reda på ifall byggnaden har en korrekt dimensionerad ventilation, som dessutom fungerar som den ska. Allt för att man ska undvika att människor blir sjuka och att husen börjar må dåligt.

Idag är detta något som sker rutinmässigt, precis som att sota en skorsten. Så för fastighetsägare till större fastigheter är det inte något konstigt. Man har det helt enkelt i sin kalender och ser det som en trygghet att få veta att fastighetens ventilation håller måttet. Hitta mer om OVK besiktning på denna sida: https://www.ovkbesiktning.nu/

Back to Top