Nanoblogg.se

Se till att få stöd vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan vara psykiskt förödande för såväl föräldrarna som barnen som frågan handlar om. Ensam är inte stark – ta hjälp av sociala nätverk.

En vårdnadstvist är en tvist mellan två föräldrar om vem som ska ha vårdnaden om ett eller flera barn. Det kan röra boende, umgänge och beslutanderätt kring barnet eller barnen. Vårdnadstvister kan tyvärr vara skadliga för barnen och medföra psykologiska och känslomässiga problem. Dessutom innebär dessa tvister alltid en tid som är väldigt psykiskt krävande för båda föräldrarna.

Förutom den påverkan som en vårdnadstvist har på barnet eller barnen så kan den också påverka föräldrarnas sociala nätverk och i förlängningen även barnens kontaktnät. Det kan bli splittrat och kontakten mellan barnet och andra närstående vuxna blir reducerad. Det kan bli så att barnet berövas väldigt viktiga kontakter som det tidigare haft.

Det är viktigt med väl fungerande sociala nätverk vid vårdnadstvister

Om det finns risk för att en sådan situation uppstår är det därför viktigt att föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist tar hjälp. Det finns sociala stödnätverk för ensamstående föräldrar att vända sig till. Man måste också se till att även barnen kan få bevara kontakten med båda sina föräldrars familjer och vänner.

Online-forum för ärenden som gäller vårdnadstvister kan hjälpa föräldrar att få stöd, tips och råd om hur man kan hantera tvister på ett mer effektivt sätt. Detta kan också ge tillgång till information om liknande rättstvister, så att föräldrar kan lära sig mer om sina juridiska rättigheter.

Back to Top